آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت,آنتی اسکالانت با قیمت منسب,خدمات پس ازفروش آنتی اسکالانت

شرکت توچال شیمی با بهره‌گیری از متخصصان با تجربه و امکانات پیشرفته اقدام به تولید آنتی‌اسکالانت‌هایی با کیفیت و کارایی بسیار مطلوب در محدوده وسیع کاربردی نموده تا مشکلات ناشی از رسوب و گرفتگی روی ممبران‌های دستگاه اسمز معکوس را برطرف نماید.برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.   
021-44859781

021-44859719

021-44494235

021-44862815

تماس با ما

از طریق شماره تلفن های زیر با ما در ارتباط باشید

021-44494235

44859781 -021

44859719 -021

021-44862815

09101574105

پیوندها

برای دیدن اطلاعات تکمیلی از وب سایت دیگر ما دیدن نمایید

www.tochalshimi.com

آمار بازدید

دیگ های بخار - بویلرها

دیگ‌های بخار (بویلرها)

نام ماده

کاربرد

ویژگی‌ها

مشخصات فیزیکی

TOCHAL B10

بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار

بر پایه‌ی فسفات‌ها، پلیمرها و ترکیبات مؤثر دیگر، کنترل خوردگی و رسوب

مقدار مصرف: حدود  ppm300-100

رنگ: زرد یا کهربایی

دانسیته در دمای °C20: 10/1-05/1

pH محلول: بالاتر از 12

TOCHAL B12

بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار

بر پایه‌ی پلی‌فسفات‌ها، پلیمرها و ترکیبات مؤثر دیگر، کنترل خوردگی و رسوب

مقدار مصرف: حدود  ppm300-100

رنگ: زرد یا کهربایی

دانسیته در دمای °C20: 10/1-05/1

pH محلول: بالاتر از 12

TOCHAL B15

بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار

بر پایه‌ی فسفونیت‌ها و مواد پلیمری و بازدارنده‌های آلی، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی، پایداری حرارتی و شیمیایی بالا

مقدار مصرف: حدود  ppm250-80

رنگ: زرد یا کهربایی

دانسیته در دمای °C20: 14/1-09/1

pH محلول: 13-11

TOCHAL B17

بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار صنایع غذایی

بر پایه ترکیبات فسفونیت و مواد پلیمری و بازدارنده‌های آلی، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی، پایداری حرارتی و شیمیایی بالا

مقدار مصرف: حدود  ppm250-80

رنگ: کهربایی یا قهوه‌ای روشن

دانسیته در دمای °C20: 14/1-09/1

pH محلول: 13-11

TOCHAL B18

بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار

بر پایه ترکیبات فسفونیت و مواد پلیمری و بازدارنده‌های آلی، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار با خورندگی بالا، پایداری حرارتی و شیمیایی بالا

مقدار مصرف: حدود  ppm200-80

رنگ: کهربایی یا قهوه‌ای

دانسیته در دمای °C20: 14/1-09/1

pH محلول: 13-11

TOCHAL B20

بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار

بر پایه ترکیبات فسفونیت و مواد پلیمری و بازدارنده‌های آلی، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی، پایداری حرارتی و شیمیایی

مقدار مصرف: حدود  ppm200-80

رنگ: کهربایی یا قهوه‌ای روشن

دانسیته در دمای °C20: 08/1-046/1

pH محلول: کمتر از 2

TOCHAL B21

بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار

بر پایه ترکیبات فسفونیت و مواد پلیمری و بازدارنده‌های آلی، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی، پایداری حرارتی و شیمیایی

مقدار مصرف: حدود  ppm250-80

رنگ: بی‌رنگ یا زرد کمرنگ

دانسیته در دمای °C20: 11/1-07/1

pH محلول: کمتر از 2

TOCHAL B25

اکسیژن زدای آب دیگ بخار

بر پایه سولفیت کاتالیز شده و  ترکیبات معدنی، حذف اکسیژن محلول اشباع از اکسیژن در کمتر از 30 ثانیه،

مقدار مصرف: حدود  ppm35-25 به ازای هر ppm اکسیژن محلول

رنگ: زرد یا صورتی کمرنگ

دانسیته در دمای °C20: 24/1-19/1

pH محلول: 7-5

TOCHAL B26

اکسیژن زدای آب دیگ بخار

بر پایه سولفیت کاتالیز شده و ترکیبات معدنی، حذف اکسیژن محلول اشباع از اکسیژن در کمتر از 30 ثانیه،

مقدار مصرف: حدود  ppm50-40 به ازای هر ppm اکسیژن محلول

رنگ: زرد یا صورتی کمرنگ

دانسیته در دمای °C20: 22/1-17/1

pH محلول: 8-6

TOCHAL B27

اکسیژن زدای آب دیگ بخار

بر پایه سولفیت کاتالیز شده و ترکیبات معدنی، حذف اکسیژن محلول اشباع از اکسیژن در کمتر از 30 ثانیه،

مقدار مصرف: حدود  ppm25-5/17 به ازای هر ppm اکسیژن محلول

رنگ: زرد یا صورتی کمرنگ

دانسیته در دمای °C20: 33/1-27/1

pH محلول: 6-4

TOCHAL B30

اکسیژن زدای آب دیگ بخار

بر پایه هیدرازین کاتالیز شده، قابل استفاده در دیگ‌های بخار با فشار bar140-40

مقدار مصرف: حدود  ppm10 به ازای هر ppm اکسیژن محلول

رنگ: بی رنگ

دانسیته در دمای °C20: 02/1-00/1

pH محلول: 13-11

TOCHAL B35

بازدارنده خوردگی در آب کندانس و بخار

بر پایه آمین‌های آلی (خنثی کننده)، جلوگیری از خوردگی در مسیر آب کندانس،

مقدار مصرف: بر اساس آنالیز آب خوراک

رنگ: بی‌رنگ

دانسیته در دمای °C20: 01/1-00/1

pH محلول: 5/11-10

TOCHAL B36

بازدارنده خوردگی در آب کندانس و بخار

بر پایه آمین‌های آلی (خنثی کننده)، جلوگیری از خوردگی در مسیر آب کندانس،

مقدار مصرف: بر اساس آنالیز آب خوراک

رنگ: بی‌رنگ

دانسیته در دمای °C20: 01/1-00/1

pH محلول: 5/11-5/9

TOCHAL B40

بازدارنده خوردگی در آب کندانس و بخار

بر پایه آمین‌های آلی (خنثی کننده)، جلوگیری از خوردگی در مسیر آب کندانس،

مقدار مصرف: بر اساس آنالیز آب خوراک

رنگ: بی رنگ یا کهربایی روشن

دانسیته در دمای °C20: 99/0-96/0

pH محلول: 5/12-11

TOCHAL B45

بازدارنده خوردگی در آب کندانس و بخار

بر پایه آمین‌های آلی (خنثی کننده)، جلوگیری از خوردگی در مسیر آب کندانس،

مقدار مصرف: بر اساس آنالیز آب خوراک

رنگ: بی رنگ یا کهربایی روشن

دانسیته در دمای °C20: 00/1-97/0

pH محلول: 5/12-5/10

TOCHAL B50

اکسیژن زدای آب دیگ بخار

بر پایه‌ی آمین کاتالیز شده، قابل استفاده در بویلرهای با فشار تا bar125، پسیو کردن سطح آلیاژهای آهنی،

عدم افزایش TDS آب بویلر

مقدار مصرف: حدود  ppm15 به ازای هر ppm اکسیژن محلول

رنگ: بی‌رنگ یا زرد روشن

دانسیته در دمای °C20: 01/1-97/0

pH محلول: 12-10

TOCHAL B51

اکسیژن زدای آب دیگ بخار

بر پایه‌ی آمین کاتالیز شده، قابل استفاده در بویلرهای با فشار تا bar125، پسیو کردن سطح آلیاژهای آهنی، عدم افزایش TDS آب بویلر

مقدار مصرف: حدود  ppm30 به ازای هر ppm اکسیژن محلول

رنگ: بی‌رنگ یا زرد روشن

دانسیته در دمای °C20: 01/1-98/0

pH محلول: 12-10