آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت,آنتی اسکالانت با قیمت منسب,خدمات پس ازفروش آنتی اسکالانت

شرکت توچال شیمی با بهره‌گیری از متخصصان با تجربه و امکانات پیشرفته اقدام به تولید آنتی‌اسکالانت‌هایی با کیفیت و کارایی بسیار مطلوب در محدوده وسیع کاربردی نموده تا مشکلات ناشی از رسوب و گرفتگی روی ممبران‌های دستگاه اسمز معکوس را برطرف نماید.برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.   
021-44859781

021-44859719

021-44494235

021-44862815

تماس با ما

از طریق شماره تلفن های زیر با ما در ارتباط باشید

021-44494235

44859781 -021

44859719 -021

021-44862815

09101574105

پیوندها

برای دیدن اطلاعات تکمیلی از وب سایت دیگر ما دیدن نمایید

www.tochalshimi.com

آمار بازدید

برج های خنک کننده

برج‌های خنک کننده

نام ماده

کاربرد

ویژگی‌ها

مشخصات فیزیکی

TOCHAL C10

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه فسفونیت‌ها و پلیمرها، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی در سیستم‌های سیکل باز با سختی متوسط یا بالا،

مقدار مصرف: حدود  ppm150-50

رنگ: زرد یا کهربایی

دانسیته در دمای °C20: 07/1-03/1

pH محلول: کمتر از 3

TOCHAL C11

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه فسفونیت‌ها و پلیمرها، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی و مسی در سیستم‌های سیکل باز با سختی متوسط یا بالا،

مقدار مصرف: حدود  ppm150-50

رنگ: کهربایی یا قرمز قهوه‌ای

دانسیته در دمای °C20: 17/1-11/1

pH محلول: بالاتر از 12

TOCHAL C14

بازدارنده خوردگی آندی سیستم‌های آب گردشی

بازدارنده آندی خوردگی در سیستم‌های آب خنک‌کننده و مبدل‌های حرارتی، استفاده همراه با دیگر بازدارنده‌های خوردگی و رسوب، 

مقدار مصرف: حدود  ppm50-20

رنگ: بی رنگ یا زرد بسیار کمرنگ

دانسیته در دمای °C20: 06/1-04/1

pH محلول: 8-6

TOCHAL C15

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه فسفونیت‌ها و پلیمرها و ترکیبی از بازدارنده‌های خوردگی بسیار مؤثر، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی در سیستم‌های  سیکل باز با سختی متوسط یا بالا، قابل استفاده در سیستم‌های با خوردگی بسیار بالا

مقدار مصرف: حدود  ppm120-60

رنگ: کهربایی یا قرمز قهوه‌ای

دانسیته در دمای °C20: 09/1-05/1

pH محلول: 3-1

TOCHAL C16

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه فسفونیت‌ها و پلیمرها و ترکیبی از بازدارنده‌های خوردگی بسیار مؤثر، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی و مسی در سیستم‌های  سیکل باز با سختی متوسط یا بالا، قابل استفاده در سیستم‌های با خوردگی بسیار بالا

مقدار مصرف: حدود  ppm120-60

رنگ: قهوه‌ای تیره

دانسیته در دمای °C20: 16/1-11/1

pH محلول: بالاتر از 12

TOCHAL C17

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه فسفونیت‌ها، فسفات‌ها و پلیمرها، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی در سیستم‌های سیکل باز با سختی متوسط یا بالا،

مقدار مصرف: حدود  ppm150-50

رنگ: زرد یا کهربایی

دانسیته در دمای °C20: 11/1-06/1

pH محلول: کمتر از 3

TOCHAL C18

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه فسفونیت‌ها، فسفات‌ها و پلیمرها، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی و مسی در سیستم‌های سیکل باز با سختی متوسط یا بالا،

مقدار مصرف: حدود  ppm150-50

رنگ: کهربایی یا قرمز قهوه‌ای

دانسیته در دمای °C20: 18/1-13/1

pH محلول: بالاتر از 12

TOCHAL C42

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه‌ی ترکیبی بسیار مؤثر از فسفونیت‌ها، پلیمرها و ترکیبات روی، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی در برج‌های خنک‌کننده با آب نرم یا با سختی کم تا متوسط و خوردگی بالا،

مقدار مصرف: حدود  ppm120-60

رنگ: کهربایی یا قهوه‌ای

دانسیته در دمای °C20: 09/1-05/1

pH محلول: کمتر از 3

TOCHAL C43

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه‌ی ترکیبی بسیار مؤثر از فسفونیت‌ها، پلیمرها، ترکیبات روی و سایر بازدارنده‌ها، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی در برج‌های خنک‌کننده با آب نرم یا با سختی کم تا متوسط و خوردگی بالا، در بردارنده­ی ویژگی‌های دو محصول TOCHAL C42 و TOCHAL C14

مقدار مصرف: حدود  ppm120-60

رنگ: کهربایی یا قهوه‌ای

دانسیته در دمای °C20: 11/1-07/1

pH محلول: کمتر از 3

TOCHAL C50

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه‌ی ترکیبی بسیار مؤثر از فسفونیت‌ها، پلیمرها و ترکیبات روی، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی در برج‌های خنک‌کننده با آب نرم یا با سختی کم تا متوسط،

مقدار مصرف: حدود  ppm125-70

رنگ: زرد یا کهربایی روشن

دانسیته در دمای °C20: 13/1-08/1

pH محلول: 8-6

TOCHAL C55

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه فسفونیت‌ها، پلیمرها و ترکیبات روی، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی در برج‌های خنک‌کننده با آب نرم یا با سختی کم تا متوسط،

مقدار مصرف: حدود  ppm125-70

رنگ: بی رنگ یا زرد کمرنگ

دانسیته در دمای °C20: 13/1-09/1

pH محلول: 5/8-5/6

TOCHAL C56

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه ترکیبی بسیار مؤثر از فسفونیت‌ها، پلیمرها و ترکیبات روی، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی در برج‌های خنک‌کننده با آب نرم یا با سختی کم تا متوسط،

مقدار مصرف: حدود  ppm120-50

رنگ: زرد یا کهربایی

دانسیته در دمای °C20: 10/1-06/1

pH محلول: کمتر از 2

TOCHAL C57

بازدارنده رسوب و خوردگی برج خنک کننده

بر پایه ترکیبی بسیار مؤثر از فسفونیت‌ها، پلیمرها و ترکیبات روی، جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی آلیاژهای آهنی در برج‌های خنک‌کننده با آب نرم یا با سختی کم تا متوسط، در بردارنده‌ی ویژگی‌های دو محصول TOCHAL C56 و TOCHAL C14،

مقدار مصرف: حدود  ppm120-50

رنگ: زرد یا کهربایی

دانسیته در دمای °C20: 12/1-08/1

pH محلول: کمتر از 2

TOCHAL C65

بازدارنده خوردگی مس و آلیاژهای مسی

جلوگیری از خوردگی مس و آلیاژهای مسی در سیستم‌های خنک‌کننده و دیگر سیستم‌های گردشی آب، عدم استفاده از مواد نفتی و روغن‌های محلول

مقدار مصرف: حدود  ppm150-50

رنگ: بی رنگ یا زرد کمرنگ

دانسیته در دمای °C20: 05/1-01/1

pH محلول: بالاتر از 12

TOCHAL C66

بازدارنده خوردگی مس و آلیاژهای مسی

جلوگیری از خوردگی مس و آلیاژهای مسی در سیستم‌های خنک‌کننده و دیگر سیستم‌های گردشی آب، عدم استفاده از مواد نفتی و روغن‌های محلول

مقدار مصرف: حدود  ppm50-15

رنگ: بی رنگ، زرد یا قرمز قهوه‌ای

دانسیته در دمای °C20: 08/1-03/1

pH محلول: بالاتر از 12